Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19 (2013): Наука молода АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   XML
Богдан Адамик, Андрій Скірка
 
№ 21 (2014): Наука молода АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЛЬ ДЕПОЗИТНИХ КОШТІВ У КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Ярослав Чайковський, Іванна Чайковська
 
№ 19 (2013): Наука молода АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Софія Лобозинська
 
№ 10 (2008): Наука молода АН ЛІЗ СУЧ СНОГО СТ НУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЗИНГОВОГО РИНКУ УКР ЇНИ Анотація   PDF
Володимир Фридель, Олександра Васильчишин
 
№ 10 (2008): Наука молода АН ЛІЗ ТЕОРІЙ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТ ННЯ Анотація   PDF
Оксана Макар
 
№ 10 (2008): Наука молода АСПЕКТИ ВЗ ЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Н ЦІОН ЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Артем Крамаренко
 
№ 24 (2016): Наука молода АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ Анотація   XML
Зоряна Пушкар, Юлія Николайчук
 
№ 19 (2013): Наука молода Базові інструменти планування розвитку туристичної інфраструктури на муніципальному рівні Анотація   XML
Анджей Рапач, Дарія Еліжбета Яремен
 
№ 22 (2015): Наука молода БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ Анотація   XML
Ольга Копилова, Ані Яганцян
 
№ 21 (2014): Наука молода ВАЛЮТНІ ВІЙНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   XML
Олександр Пруський
 
№ 23 (2015): Наука молода ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЙ OLTP ТА OLAP ДЛЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Анотація   XML
Оксана Адамик
 
№ 21 (2014): Наука молода ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ Анотація   XML
Лілія Галапуп
 
№ 19 (2013): Наука молода ВНЕСОК НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ У РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ З ЛОКАЛІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА Анотація   XML
Євгеній Куриляк
 
№ 24 (2016): Наука молода ВПЛИВ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   XML
Олександра Васильчишин
 
№ 19 (2013): Наука молода ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ Анотація   XML
Інна Ховрак
 
№ 22 (2015): Наука молода ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ПОТОКІВ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   XML
Тетяна Желюк
 
№ 23 (2015): Наука молода ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ПОЛІТИКУ БАНКІВ Анотація   XML
Василь Ткачук, Галина Спяк
 
№ 19 (2013): Наука молода ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПРИ РІЗНИХ ПОКАЗНИКАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ Анотація   XML
Оксана Чорна
 
№ 24 (2016): Наука молода ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З БАНКАМИ Анотація   XML
Людмила Семотюк
 
№ 22 (2015): Наука молода ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   XML
Олександр Бец
 
№ 22 (2015): Наука молода ДІАГНОСТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Володимир Угрин
 
№ 10 (2008): Наука молода ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛ ТИ ПР ЦІ Анотація   PDF
Ірина Щирба
 
№ 21 (2014): Наука молода ДОКТРИНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯКОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА «РЕГРЕСИВНОМУ ВІДБОРІ» Анотація   XML
Юрій Клапків
 
№ 10 (2008): Наука молода ДО ПИТ ННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ БУРЯКОЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Анотація   PDF
Ольга Зигрій
 
№ 23 (2015): Наука молода ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИНИКНЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   XML
Ігор Кравчук
 
1 - 25 з 157 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>