АН ЛІЗ ТЕОРІЙ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТ ННЯ

Оксана Макар

Анотація


Розглянутотеорії впливу зовнішнього боргу наекономічне зростання. Проаналізованонегативні та позитивні тенденції даних теорій. На підставі визначених теорій обґрунтовано основні теорії впливу зовнішнього боргу на економічне зростання в Україні.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рожко О. Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 82–85.

Іваненко Ю. Державний борг України в цифрах і не тільки // Вісник НБУ. – 2003. – №12. – С. 34–36.

Вахненко Т. П. Перспективні напрямки політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 65–71.

Дмитренко О. Життя в борг. Історія державного боргу України // Контракти. – 2003. – №6. – С. 36.

Базілінська О. Я., Макроекономіка: Навч.посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 329 с.

Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки. – К.: Альтерпрес, 2000. – 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.