АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Софія Лобозинська

Анотація


Проаналізовано рівень проблемних кредитів та обсягів формування страхових резервів за ними з часовим лагом 6 років (2004-2009 pp.) у країнах, що розвиваються (Китай, Польща, Росія, Україна). Дано оцінку ефективності регулятивних процесів щодо боротьби з проблемною заборгованістю банківського сектору, які застосовувалися цими країнами. Розроблено й апробовано кореляційно- регресійну модель встановлення причинно-наслідкового зв’язку між результативним показником - часткою недіючих кредитів у кредитному портфелі банківської системи та незалежними змінними. Надано рекомендації щодо механізмів мінімізації обсягів проблемної кредитної заборгованості

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks (April, 2011) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2011/01/index.htm.

Мирзаян Г. Польша виросла [Електронний ресурс] / Гзворг Мирзаян. - Режим доступу: http://www.expert.ru/countries/2012/12/polsha vyirosla.

Навой А. Российские кризисьі образца 1998 и 2008 годов: найди 10 отличий / А. Навой // Вопросьі зкономики. - 2009. - № 2. - С. 24-38.

Моргунов В. И. Основньїе аспектьі финансовой стабильности российской зкономики в 2009 году / В. И Моргунов // Деньги и кредит. - 2010. - № 4. - С. 29-41.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. bank. gov. ua.

Індикатори фінансової стабільності [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www. bank. gov. ua/files/6-Banks(6/4)xls


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.