ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З БАНКАМИ

Людмила Семотюк

Анотація


В статті проаналізовано роль держави у сприянні ефективної взаємодії малих та середніх підприємств з банками для забезпечення їх розвитку. Акцентовано увагу на регіональному сприянні встановленню стратегічних взаємовідносин між малими і середніми підприємствами (МСП) та банками з огляду на інноваційно-інвестиційний розвиток економіки. Розглянуто інструменти державної політики з підтримки розвитку МСП. Розроблено ряд пропозицій щодо розвитку малого і середнього підприємництва на регіональному рівні шляхом розширення доступу до фінансових ресурсів, вдосконалення контрольно- перевірочної діяльності, збільшення обсягів державних закупівель у регіональних МСП, розвиток інновацій та інноваційних технологій. Проаналізовано негативні фактори впливу на динаміку інвестиційної діяльності в Україні. Обгрунтовано необхідність та шляхи розвитку співпраці малих і середніх підприємств з банками та страховими компаніями.


Ключові слова


взаємовідносини; інновації; інвестиції; малі та середні підприємства; банки.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Жаліло Я. А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн [Текст] / Я. А. Жаліло. - К. : НІСД, 2006. - 86 с.

Податкове стимулювання інноваційної діяльності [Текст] / А. Є. Никифоров, В. М. Диба, В. О. Парнюк // Фінанси України. - 2009. - № З. - С. 78-86.

Покришка Д. С. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів в економіці України [Текст] / Д. С. Покришка // Економіка промисловості. - 2009. - № З. - С. 103-111.

Собкевич О. В. Розвиток кластерів як чинник інвестиційно-інноваційного зростання економіки України [Текст] / О. В. Собкевич, А. В. Шевченко // Стратегія розв. України. - 2011. - № 3. - С. 30-37.

Меморандум про економічний розвиток “Стратегічний вибір для прискорення та підтримки зростання в Україні”. [Електронний ресурс] // Світовий банк. - 2010. - Режим доступу до ресурсу: http://www.worldbank.org/en/country/ukrame.

Офіційний сайт Українського фонду підтримки підприємництва [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http.ufpp.gov.ua.

Ляпін Д. "Щодо першочергових заходів зменшення адміністративної вартості ліцензування в Україні". Аналітична записка [Електронний ресурс] / Д. Ляпін // Національний інститут стратегічних досліджень - Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/761/.

OECD etal. 2012. SME Polisy index. Eastern partner Countris 2012. - OECD, EBRD - c 39

Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.dkrp.gov.ua/info/3226.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.