ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ

Олександр Бец

Анотація


Метою публікації є висвітлення боргової проблематики. У статті висвітлено теоретичні та прагматичні аспекти державного боргу у контексті забезпечення фіскальної стійкості. Досягнення довгострокової стійкості державних фінансів є пріоритетним завданням бюджетної політики. Особливої актуальності дана проблематика набуває сьогодні, в умовах дефіцитності фінансових ресурсів для побудови нової ефективної системи державного господарства, реформування економіки Україні. Фіскальна політика країн з розвиненою економікою в останні десятиліття ХХ століття та на початку нинішнього базується, в основному, на використанні постулатів неокласичних концепцій.

Країни з розвиненою економікою ефективно використовують потенціал боргових фінансів. Зокрема, США здійснюють значні державні запозичення та ефективно керують державним боргом, сприяючи інвестиційним процесам. Розглянуто роль та значення державного боргу у макроекономічній політиці у США.

В Україні роль державного боргу суттєво відрізняється від значення боргу у країнах з розвиненою економікою. Боргові фінанси у вітчизняній практиці використовуються, переважно, неефективно, призводячи до дисбалансів у системі державних фінансів. Проаналізовано роль та значення державного боргу як чинника ризику для фіскальної стійкості й макроекономічної стабільності в Україні. Здійснення запозичень у значних обсягах за існуючими ставками в умовах рецесії посилює загрози та ризики для макрофінансової стабільності в країні. Збільшення вартості обслуговування боргу обмежує можливості бюджету фінансувати видатки бюджету для забезпечення соціально-економічного розвитку країни.


Ключові слова


державний борг; боргова політика; управління державним боргом; державний кредит; фіскальної стійкості.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Barro R. On the Determination of Public Debt / R. Barro. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.econlib.org

Ball L. Painful Medicine / Ball L., Leigh D, Loungani P. // Finance and Development. IMF. - 2011. - September. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/Ball.htm

Buchanan J. M. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes / J. M. Buchanan, R. E. Wagner. - Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. - 1977. - Access mode:

http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv8Cover.html

Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України: Монографія / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 352 с.

Musgrave R.A. Public Finance in Theory and Practice. - New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. - XV, 762 p. - Р. 467-623.

Debt Sustainability in Emerging Markets: A Critical Appraisal. - IMF Working Paper No. 61. - November 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org.ST/ESA/2007/DWP/61

Ярошенко Ф. О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного регулювання на поширення кризи: Аналітична доповідь / Ф. О. Ярошенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Andersen K Rethinking Economics in Changed World / K Andersen // Finance and Development. - IMF. - June. - 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.imf.org

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку: монографія / За ред А. І. Даниленка. - К., 2010. - 456 с.

Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т. П. Вахненко. - К: Альтерпрес, 2000. - 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.