АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Зоряна Пушкар, Юлія Николайчук

Анотація


У статті проаналізовано особливості проходження атестації державних службовців та досліджено методику її проведення. Авторами було запропоновано шляхи покращення проведення атестації персоналу.


Ключові слова


атестація; персонал; державні службовці; оцінка; управління; кадрова політика; просування по службі; співробітники; екзаменаційна комісія.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Задоя І. І. Атестація державних службовців - важлива складова проходження державної служби [Текст] / І. І. Задоя // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 53. - С. 296-305.

Артеменко Н. Ф. Атестація та оцінка державних службовців як важливий чинник управління їх професійним удосконаленням [Текст] / Н. Ф. Артеменко // Університетські наукові записки. - 2008. - № 2. - С. 315-321.

Миронова Л. Г. Сучасні методи оцінювання персоналу підприємств [Текст] / Л. Г. Миронова // Культура народов Причерноморья. - 2011. - № 214. - С. 46-50.

Григор’єва Н. О. Оцінка якості персоналу в системі ефективного управління: VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (23-25 листопада 2011 р.) [Електронний ресурс] / Н. О. Григор’єва. - Режим доступу: http://intkonf.org/grigoreva-no-otsinka-yakosti-personalu.

Про затвердження Положення щодо проведення атестації державних службовців [Електронний ресурс]: Постанова КМУ від 28.12.2000 № 1922.

Дяків О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах [Текст] / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. - 2008. - №13. - С. 97-104.

Літинська В. А. Аналіз методики проведення атестації персоналу для визначення кар'єрного просування персоналу підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Літинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2011. - № 1. - С. 55-­59.

Закон України від 12.01.2012 №4312-VI. Про професійний розвиток працівників [Електронний ресурс].

Шушпанов Д. Г. Особливості атестації державних службовців в Україні та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток економіки. - 2011. - № 6. - С. 31-34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.