ВПЛИВ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Олександра Васильчишин

Анотація


В статті розглянуто мотиви та хронологію входження іноземного капіталу в банківську систему України. Проаналізовано основні напрями і схеми діяльності банків з іноземним і українським капіталом. Проведено порівняльну характеристику діяльності банків з іноземним та українським капіталом, а також виокремлено основні напрями негативного впливу діяльності банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України. Запропоновано рекомендації щодо розширення позитивних напрямів впливу банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України та на вітчизняну економіку в цілому.


Ключові слова


банк; банки з іноземним капіталом; капітал; фінансова безпека банківської системи; банківська система.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання [Текст]: монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. - К.: КНЕУ, 2012. - 234 с.

Атанасов В. Не винні вони [Електронний ресурс] / В. Атанасов // finance.ua. - К., 2010. - Режим доступу: www.news.finance.ua/2010/05/12.

Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії, Білорусі [Текст] / О. Барановський // Вісник НБУ. - 2007. - № 9. - С. 12-20.

Береславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // О. Береславська [Текст] / Вісник НБУ. - 2008. - № 2. - С. 18-99.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://aub.org.ua/

Васильченко 3. М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави [Текст]: дис. д-ра екон. наук: 08.04.01 / Васильченко Зоя Миколаївна; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2005. - 443 с.

Корнилюк Р. В. Мотиви та цілі виходу банківського капіталу за національні межі [Текст] / Р. В. Корнилюк // Економіка і регіон: Науковий вісник. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - №4 (23). - С. 212-217.

Владичин У. В. Систематизація норм правового регулювання іноземного банківництва [Текст] / У. В. Владичин // Економічний аналіз: зб. наук, працю. - 2009. - Вип. 4. - С. 20-26.

Івасів І. Б. Філії зарубіжних банків як форма експансії іноземного банківського капіталу [Текст] / І. Б. Івасів // Економіка та підприємництво: 36. наук, праць молод, учених та аспірантів. - 2011. - Вип. 18.1 - С. 320 - 25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.