Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 10 (2008): Наука молода ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКР ЇНИ В СПЕКТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ Анотація   PDF
Андрій Граділь, Дмитро Федорченко
 
№ 10 (2008): Наука молода ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ГЛОБАЛІЗ ЦІЇ БРЕНДУ В СУЧ СНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Тетяна Поліщук
 
№ 23 (2015): Наука молода ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Анотація   XML
Ірина Федорович
 
№ 21 (2014): Наука молода ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ МИТНИХ РЕЖИМІВ Анотація   XML
Ігор Кекіш
 
№ 22 (2015): Наука молода ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: НА ПЕРЕХРЕСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИСНОВКІВ Анотація   XML
Ольга Метлушко, Ольга Павлова
 
№ 24 (2016): Наука молода ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПИТАННЯХ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Анотація   XML
Анна Петриків
 
№ 22 (2015): Наука молода ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ- ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Анотація   XML
Ярослав Чайковський
 
№ 19 (2013): Наука молода ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   XML
Віктор Коваль
 
№ 10 (2008): Наука молода ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, К ТЕГОРІЇ, СУТНІСТЬ Анотація   PDF
Сергій Мошенський
 
№ 10 (2008): Наука молода ІННОВАЦІЙНА ІНФР СТРУКТУРА ЯК Ф КТОР КТИВІЗ ЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ельвіра Жнакіна
 
№ 22 (2015): Наука молода ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ З ІНТЕНСИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Анотація   XML
Борис Язлюк
 
№ 10 (2008): Наука молода ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ТА П НУЮЧІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖН РОДНОГО РИНКУ ДОЗВОЛІВ НА ВИКИДИ П РНИКОВИХ Г ЗІВ Анотація   PDF
Андрій Кітура
 
№ 10 (2008): Наука молода ІНСТРУМЕНТИ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ М‘ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Оксана Ментух
 
№ 10 (2008): Наука молода ІНСТРУМЕНТИ ТИСКУ В РСЕН ЛІ З СОБІВ ТОРГОВИХ ПОЛІТИК ДЕРЖАВ Анотація   PDF
Тамара Гордєєва
 
№ 21 (2014): Наука молода ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   XML
Ольга Кнейслер
 
№ 10 (2008): Наука молода ІНФОРМ ЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ З ХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Наталія Караєва, Валентин Гончаренко
 
№ 19 (2013): Наука молода КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ОБЛІКОВИХ СТАНДАРТІВ Анотація   XML
Оксана Адамик
 
№ 24 (2016): Наука молода КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   XML
Наталія Козьмук
 
№ 21 (2014): Наука молода КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   XML
Юлія Пічугіна
 
№ 22 (2015): Наука молода КОНКУРЕНТОСПРОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: ДІАГНОСТИКА ТА ПЕРЕДУМОВИ НАРОЩУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   XML
Костянтин Ревун
 
№ 21 (2014): Наука молода КОНСУЛЬТУВАННЯ В СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   XML
Федір Ткачик
 
№ 22 (2015): Наука молода КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ: ПІДХОДИ, СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ Анотація   XML
Катерина Соколова
 
№ 10 (2008): Наука молода КОНЦЕПТУ ЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСОЄМНОСТІ Н ЦІОН ЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Інна Чикало
 
№ 10 (2008): Наука молода ЛІБЕР ЛІЗ ЦІЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГ МИ В Р МКАХ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ УГОД Анотація   PDF
Ольга Усенко
 
№ 19 (2013): Наука молода МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Олена Малахова, Катерина Новацька
 
26 - 50 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>