Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 10 (2008): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ірина Шевченко
 
№ 10 (2008): Наука молода ОЦІНКА ВАРІ НТІВ З ЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІН НСУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИКУ УКР ЇНИ Анотація   PDF
Богдан Серебренніков, Євген Ніколайчук
 
№ 19 (2013): Наука молода ПАРАМЕТРИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   XML
Руслан Бруханський
 
№ 24 (2016): Наука молода ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Олег Вацлавський
 
№ 19 (2013): Наука молода ПІДВИЩЕНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЯК НАСЛІДОК МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   XML
Ірина Бардин
 
№ 10 (2008): Наука молода ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ОГЛЯДУ НА ВСТУП УКР ЇНИ ДО СОТ Анотація   PDF
Люба Зацна
 
№ 21 (2014): Наука молода ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИКАХ Анотація   XML
Олена Сидорович
 
№ 10 (2008): Наука молода ПОД ТКОВЕ НАВАНТ ЖЕННЯ НА УКР ЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ Анотація   PDF
Наталія Бенч
 
№ 21 (2014): Наука молода ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ Анотація   XML
Ольга Копилова, Катерина Булат
 
№ 21 (2014): Наука молода ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ - ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Анотація   XML
Андрій Тимків
 
№ 19 (2013): Наука молода ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МСФЗ ТА П(С)БО: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Анотація   XML
Юлія Судин
 
№ 19 (2013): Наука молода ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ Анотація   XML
Наталія Винар
 
№ 10 (2008): Наука молода ПРАВОВІ СПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Наталія Краморенко
 
№ 19 (2013): Наука молода ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ Анотація   XML
Костянтин Ревун
 
№ 21 (2014): Наука молода ПРІОРИТЕТИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВТРАТ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Марія Фільо
 
№ 19 (2013): Наука молода ПРОБЛЕМАТИКА ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація   XML
Ольга Черевко
 
№ 10 (2008): Наука молода ПРОБЛЕМА ЦІНОУТВОРЕННЯ У Ф РМ ЦЕВТИЧНОМУ СЕКТОРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТ ННЯ МЕХ НІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Олена Миронишина
 
№ 24 (2016): Наука молода ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   XML
Олег Луцишин, Софія Данильчук
 
№ 10 (2008): Наука молода ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНК МИ УКР ЇНИ В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Тарас Андрушків, Ніна Андрушків
 
№ 19 (2013): Наука молода ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Ірина Щирба, Тетяна Мацько
 
№ 22 (2015): Наука молода РЕГІОН РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   XML
Марія Рипкович
 
№ 24 (2016): Наука молода РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО ТАРГЕТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Олена Малахова, Марія Марусин
 
№ 23 (2015): Наука молода РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ ЯК НАПРЯМОК РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   XML
Ярослав Чайковський
 
№ 21 (2014): Наука молода РИНОК ТРАНСАКЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   XML
Людмила Старченко, Євген Коваленко
 
№ 19 (2013): Наука молода РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПЛОЩИНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   XML
Тетяна Письменна
 
76 - 100 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>