ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Олег Луцишин, Софія Данильчук

Анотація


Розглянуто сучасний стан страхового ринку України під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Проаналізовано динаміку основних показників страхового ринку України. З ’ясовано переваги та недоліки нової системи оподаткування страхових компаній. Обґрунтовано необхідність впровадження міжнародного досвіду регулювання страхової діяльності в Україні. Виокремлено основні проблеми, які стримують розвиток вітчизняного страхового ринку. Зроблено відповідні висновки та запропоновано шляхи вдосконалення страхової діяльності в Україні.


Ключові слова


страхування; страховий ринок; страхова діяльність; страхові компанії; страхові премії; страхові виплати; страхові резерви; регуляторна політика; страховий нагляд.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Осадець С. С. Страхування [Текст]: підручник / С. С. Осадець. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.dfp.gov.ua.

Forinsurer. Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2015 року [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://forinsurer.com/files/file00559.pdf.

Ходько Р. М. Вітчизняне страхування рухається до світових стандартів [Текст] / Р. М. Ходько // Галицькі контракти. - 2009. - № 2. - С. 21-24.

Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів [Текст] / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 26-34.

Гладчук О. М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України [Текст] / О. М. Гладчук // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. - 2014. - № 4.

Forbes Україна. Податкові виклики для страховиків. - 09 лютого 2015 року [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://forbes.ua/ua/opinions/1387361-podatkovi-vikliki-dlya-strahovikiv.

Борсученко А. С. Податок на прибуток страховиків: Основні тенденції та шляхи вдосконалення [Текст] / А. С. Борсученко // Управління ризиком, №5 - 2014. - С. 70-72.

Українська федерація убезпечення. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257.

Lloyds. What-is-Solvency-II // Lloyd’s official web site [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.lloyds.com/The-Market/Operating-at-Lloyds/Solvency­II/About/What-is-Solvency-II.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.