ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Олег Вацлавський

Анотація


Метою статті є удосконалення системи державного фінансового аудиту в контексті досягнення найбільш ефективного результату діяльності державного фінансового контролю України. У роботі з ’ясовано сутність поняття «державний фінансовий аудит», згідно різних економічних концепцій. Запропоновано власний хронологічний процес запровадження державного фінансового аудиту в Україні. Проведено аналіз чинного законодавства щодо правового закріплення видів державного фінансового аудиту. Окреслено основні проблеми функціонування державного фінансового аудиту


Ключові слова


державний фінансовий аудит; «аудит ефективності»; «фінансовий аудит»; внутрішній аудит; фінансовий контроль; контролюючі органи.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1999 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм» від 10.08.2004 р. № 1017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ» від 1.12.2004 р. № 1777 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-2004-%D0%BF.

Постанова КМУ «Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання» від 25.0 .2006р. № 61 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/361-2006-%D0%BF.

Постанова КМУ «Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів» від 12.05.2007 р. № 698 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2007-%D0%BF.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: від 24 травня 2005 р. №158-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.laws/show/158-2005-р

Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217?cat_id=32836.

Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні [Текст] / А. Любенко // Економічний аналіз. Вип. 6. - 2010 - С. 441-444.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.