ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ РИЗИКУ ЛАУРЕАТАМИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Юрій Клапків, Василь Дем'янишин

Анотація


Проведене дослідження охоплює погляди провідних науковців економістів, щодо ризику та особливостей управління ризиком. Дослідження побудоване на працях виділених премією Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, що стосувались асиметрії інформації, ціноутворення похідних цінних паперів, теорії рівноваги і теорії добробуту та економіки невизначеності, теорії прийняття рішень чи, теорії економічного зростання, виробництва і технічного прогресу, страхування та інших аспектів економічної науки.


Ключові слова


ризик; непевність; страхування; асиметрія інформації; Нобелівська премія з економіки; негативна селекція.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Bodie Z. Finanse /Z., Bodie, R.CMerton. - PWE, Warszawa. - 2003.

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків [Текст]: монографія / М. С. Клапків. - Тернопіль: Екон. думка, Карт-бланш, 2002. - 570 с.

Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit // Frank Knight / Hart, Schaffner, and Marx Prize Essays, no. 31. - Boston and New York: Houghton Mifflin. - 1921.

Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Pod redakcjq Zbigniewa Matkowskiego. - Warszawa: Pahstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - s. 97. - 105.

Довбенко М. Видатні незнайомі (наукові ідеї, здобутки та життя економістів - лауреатів Нобелівської премії) [Текст] / М. Довбенко. - Київ: 2000. - С. 55-61.

Hausner J. Branzowe grupy interesu w gospodarce socjalistycznej// Jerzy Hausner / Zeszyty naukowe. № 81. - Krakow: AE w Krakowie, 1987. - s. 19.

Arrow K.. Eseje z teorii ryzyka. / Kenneth Arrow. - Warszawa: PWN. - 1979.

Клапків М. С. Визначна роль Кеннета Ерроу у страховій науці [Текст] / М. С. Клапків, Ю. М. Клапків // XII Тернопільські Нобелівські читання. - Тернопіль: Рада, 2005. - С. 25-27.

Czaja S. Blaski i cienie Nagrody Nobla // S. Czaja.- I-Bis, Wroclaw 2002.

Jablohski D. Ryzyko przedsigbiorstwa w pracach laureatow Nagrody Nobla // Daniel Jablohski / Ryzyko w dzialalnosci przedsi^biorstw wybrane aspekty. - : SGH. - 2009. -N1. - 225.

Harum S. M., Hassan M. K. Frontiers of Economics, Nobel Laureates of the Twentieth Century / S.Harum, M. Hassan / GreenwoodPress, London. - 2002.

Ilkiw H. J., John, 2600 Years of Options // Ilkiw H. J., John / Canadian Investment Review; Spring 2006. - Vol. 19. N1. - p 9.

Scholes M., Crisis and Risk Management, // M.Scholes / The American Economic Review, Vol. 90, No. 2.

Клапків Ю. М. Доктринальні принципи страхової справи в Україні при невизначеності якості страхових послуг та «регресивному відборі» [Текст] / Ю. Клапків // Наука молода. Науковий журнал. - № 21. - 2014. - С. 156-161.

Акерлоф Д. А. (2005). Поведенческая макроэкономика и макроэкономическое поведение. Нобелевская лекция 8 декабря 2001 г. // [Текст] Д. А. Акерлоф / Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков, N 5. - 2005. - с. 188-228.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.