Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 22 (2015): Наука молода МЕТОДИКА РОЗМІЩЕННЯ ПРИДОРОЖНІХ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   XML
Людмила Семенюк
 
№ 19 (2013): Наука молода МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИНИКНЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   XML
Олена Тарасевич, Олена Перькова
 
№ 19 (2013): Наука молода МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА Анотація   XML
Ярослав Феденчук
 
№ 10 (2008): Наука молода МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗ ЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІ ЛЬНИХ СПІЛЬНОТ Б ЗОВОГО РІВНЯ Анотація   PDF
Григорій Монастирський
 
№ 19 (2013): Наука молода МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Костянтин Фліссак
 
№ 21 (2014): Наука молода МИТНІ РЕЖИМИ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   XML
Інна Гуцул
 
№ 19 (2013): Наука молода МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація   XML
Алла Рожко
 
№ 21 (2014): Наука молода МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   XML
Анастасія Каштелян
 
№ 19 (2013): Наука молода МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА Анотація   XML
Тетяна Монастирська
 
№ 23 (2015): Наука молода МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВІРОВЧЕННІ Анотація   XML
Віталій Письменний
 
№ 10 (2008): Наука молода НАВЧАННЯ ПЕРСОН ЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК МОТИВУЮЧИЙ ЧИННИК Анотація   PDF
Яна Полянська, Ольга Черноіванова
 
№ 21 (2014): Наука молода НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   XML
Олена Малахова, Катерина Новацька
 
№ 21 (2014): Наука молода НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   XML
Ірина Шевчук
 
№ 19 (2013): Наука молода НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   XML
Ольга Коваль, Надія Микитюк
 
№ 21 (2014): Наука молода ОБЛІКОВІ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ Анотація   XML
Володимир Муравський
 
№ 10 (2008): Наука молода ОБЛІК ОРГ Н МИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ КОМПЕНСОВАНИХ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ СУМ НЕДООТРИМ НИХ ДОХОДІВ Анотація   PDF
Оксана Адамик
 
№ 22 (2015): Наука молода ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Анотація   XML
Василь Ткачук
 
№ 19 (2013): Наука молода ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ (ДОЗВІЛЛЯ) ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ Анотація   XML
Людмила Матковська
 
№ 19 (2013): Наука молода ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   XML
Аліна Жуковська, Людмила Федунчик
 
№ 21 (2014): Наука молода ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА МАСШТАБИ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   XML
Андрій Коцур
 
№ 19 (2013): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА Анотація   XML
Петро Пуцентейло
 
№ 24 (2016): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ Анотація   XML
Галина Забчук, Ірина Замолинська
 
№ 19 (2013): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Анотація   XML
Наталія Добіжа
 
№ 23 (2015): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТЬ ІНСТИТУТ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Анотація   XML
Юрій Клапків
 
№ 24 (2016): Наука молода ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ РИЗИКУ ЛАУРЕАТАМИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ Анотація   XML
Юрій Клапків, Василь Дем'янишин
 
51 - 75 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>