ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ

Галина Забчук, Ірина Замолинська

Анотація


У статті розглянуто становлення, розвиток, а також сучасний стан банківського кредитування малих і середніх підприємств в Польщі та Україні. Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку кредитування малого і середнього бізнесу банківськими установами. Розроблено пропозиції щодо активізації банківського кредитування реального сектору економіки.


Ключові слова


малий і середній бізнес; ризики; криза; банк.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


. Гроші та кредит [Текст]: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 599 с.

Дзюблюк О. В. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Текст] / О. В. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. - 2010. - № 1. - С. 108-124.

Blazej Lepczynski, Znaczenie instrumentdw zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczenstwa finansowego przedsfybiorstw z sektora MS [Електронний ресурс]/ M. Penczar, B. Lepczynski - Режим доступу: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_4_6.pdf

Кам'янецька О. В. Польський досвід антикризового розвитку економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/ecpros_2014_87_4%20(1).pdf.

Заруба О. Вдосконалення кредитної політики комерційного банку [Текст] / О. Заруба // Банківська справа. - 2006. - № 1. - С. 14

Офіційний сайт Національного банку Польщі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbp.pl.

Sadkowski W. Oferta sektora bankowego dla mafych i srednich przedsfybiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce [Електронний ресурс]. - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/1313-3929-1-PB%20(2).pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Крачковська О. М. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення "тимчасового" та "проблемного" банків [Електронний ресурс] / О. М. Крачковська, Г. О. Партін. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10010/1/31.pdf.

Толстошеява А. В. Сучасні проблеми кредитування комерційними банками України [Електронний ресурс] / А. В. Толстошеява. - Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2014/5_0/370_375.pdf.

Polski rynek kredytdw korporacyjnych na tle innych panstw UE i czynniki jego rozwoju w perspektywie kilkuletniej [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zif.'wzr.pl/pim/2014_3_2_10.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.