ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПИТАННЯХ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Анна Петриків

Анотація


Охарактеризовано практику громадського моніторингу надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування. Аргументовано, що побудова якісної системи моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування в питаннях надання адміністративних послуг потребує активного залучення громадськості. Наведено основні чинники здійснення результативного громадського моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування в контексті надання адміністративних послуг.


Ключові слова


органи місцевого самоврядування; моніторинг; громадський моніторинг; адміністративні послуги; якість надання адміністративних послуг.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Ажажа М. А. Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг [Текст] / М. А. Ажажа // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2012. - № 50. - С. 270-277.

Дащаківська О. Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу [Текст] / О. Дащаківська // Вісник Львівського університету: Сер. : філософсько-політологічні студії. - 2012 . - Вип.2 . - № 07. - С. 181 - 191.

Літвінов О. В. Громадський моніторинг процесу створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Літвінов, Н. М. Літвінова // Аспекти публічного управління. - 2014. - № 3-4. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aplup_2014_3-4_10.pdf.

Чурсін В. П. Інститут громадських інспекторів як організаційно-правова форма забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування [Текст] / В. П. Чурсін // Публічне Управління: теорія і практика. - 2011. - № 2 (6). - С. 213 - 218.

Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення [Електронний ресурс] / А. С. Крупник. - Режим доступу: http://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYKA_pro_grom_kontrol.pdf

Жарая С. Б. «Прозорий офіс» як практика надання адміністративних послуг сучасного європейського рівня [Електронний ресурс] / С. Б. Жарая // Ефективність державного управління. - 2009. - №2. - Режим доступу

www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zharaja.pdf.

Громадянське суспільство і влада: Урядовий інформаційно-комунікаційний ресурс [Електронний ресурс]. - Режим доступу: civic.kmu.gov.ua.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю: стан, перспективи, рекомендації та практики: Аналітичний звіт / О. Г. Лиска, В. В. Засадко, М. М. Юрченко, О. Є. Томнюк. - К.: АМУ, 2014. - 28 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.