ДОКТРИНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯКОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА «РЕГРЕСИВНОМУ ВІДБОРІ»

Юрій Клапків

Анотація


Розкрито принцип «регресивного відбору» при страхуванні. На основі, системи оцінювання, базованій на кваліметричному підході, через “суб ’єктивну ” імовірністну та “об ’єктивну ” частотливу складову, виокремлено моральний ризик негативної селекції. Виокремлено основні тенденції притаманні страховому ринку України, це:                                                           потенціал

катастрофічних ризиків особливо по нерухомості і майну у випадку не визнання судами форсмажорів чи «воєнних дій», згідно існуючих договорів страхування; та, невизначеність якості страхових продуктів та ринкові механізми ціноутворення та попиту на них.

Використовуючи, концепцію регресивного відбору, обґрунтовано його притаманність для добровільного індивідуального медичного страхування. Теоретико-емпірична проблематика, недоступності медичного страхування особам, що найбільше його потребують, через «регресивний відбір» який страхові компанії зі своєю сторони також імплементують. Це суттєво гальмує розвиток страхової справи в Україні.

Обґрунтовано систему доктринальних принципів розвитку страхової справи в Україні. Використовуючи об ’єктивно-суб ’єктивний феномен, групування індивідуальних бачень, виокремлюються імовірності придатні для оцінки випадкових явищ. Означено, через квантифіковані значення існування морального ризику, адже суб ’єктивне навіть колективне бачення може містити певну асиметрію інформаційного простору.

Визначено, що саме масовість використання страхового захисту в Україні, та порядність яка притаманна високорозвиненому та культурному бізнесу повинні бути доктринальними принципами розвитку страхової справи в Україні. Подібна еволюція вітчизняного страхового ринку та страхової культури в населення дасть змогу перейти вітчизняному страховому ринку на новий етап розвитку, потенціал якого десятиліттями розкривається у працях науковців та практиків, що займаються проблематикою страхового ринку України.


Ключові слова


страхові послуги; страхове покриття; регресивний відбір; моральний ризик; страхові виплати.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Програма комплексного страхування громадян «ЩИТ» СК «Аска» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aska.com.ua/landing.php

Akerlof George A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism / George A. Akerlof. // The Quarterly Journal of Economics. - v.84. - August 1970. - p. 488-500.

Dickerson O. D. Health Insurance. Homewood (IL) / O. D. Dickerson. - Irwin. - 1959.

Клапків М. С. Визначна роль Кеннета Ерроу у страховій науці. / Михайло Клапків, Юрій Клапків // XII Тернопільські Нобелівські читання редактори-упорядники збірника: Бубній П, Ковальков Ю, Ханас В. - Тернопіль: Рада, 2005. - с. 27-27.

Moore Peter C. Ryzyko wpodejmowaniu. decyzji / Peter C. Moore . - Warszawa: PWE, 1975. - s. 259.

Kenneth Arrow. Eseje z teorii ryzyka / Arrow Kenneth . - Warszawa: PWN, 1979. - s. 21.

Gerber H. U. When Does the Surplus Reach a Given Target? // H. U. Gerber // Insurance: Mathematics and Economics. - 1990. - 9. - P. 115-119.

Ren J. Discussion of “The Time of Recovery and the Maximum Severity of Ruin in a Sparre Andersen Model" / J. Ren // North American Actuarial Journal - 2009. - 13. 1. - P. 155-156.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.