БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Ольга Копилова, Ані Яганцян

Анотація


Стаття присвячена комплексному дослідженню розвитку банківської системи України в посткризовий період відновлення економіки. Охарактеризовані динаміка формування та сучасний стан вітчизняної банківської системи з позиції можливості запобігання і попередження кризових явищ.

Метою даної статті є оцінка та аналіз показників ефективності та фінансової стійкості банківської системи України в посткризовий період функціонування задля визначення найпріоритетніших шляхів та методів відновлення економіки. Для реалізації поставленої мети необхідно аналізувати конкурентоспроможність банківської інфраструктури з позиції прояву та динаміки основних кількісних і якісних показників діяльності українського банківського ринку в сучасних умовах.

Інформаційною базою для оцінки фінансової стійкості банківської системи стали макро- і мікроекономічні показники, а також ті, що розкривають стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості банківської системи. На підставі інформаційного й аналітичного забезпечення створюється можливість прийняття рішення про напрям стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи.

У статті було проаналізовано структурні та фінансові показники банківської системи за період 2008-2014 рр. та визначено шляхи підвищення ефективності кредитування реального сектору економіки України. Проаналізовано структуру кредитів наданих фізичним особам обґрунтовано чинники що обумовили активізацію споживчого кредитування у докризовий період та чинники що гальмують його розвиток у посткризовий.

Було досліджено особливості регіонального розвитку іноземного банківництва та їх розширення, що дозволить підвищити якість надання банківських послуг у всіх регіонах країни та забезпечить розширення сфери банківського обслуговування населення.

Стабілізація банківської системи у посткризовий період значною мірою має бути досягнена коштом більш консервативної кредитної стратегії в умовах жорстких регулятивних вимог з боку НБУ, підвищеної схильності до мінімізації ризиків, орієнтації на інвестування в цінні папери замість розширення кредитування, концентрації зусиль на погашенні власних боргів.


Ключові слова


фінансова криза; банківська система; кредитування; фінансова стійкість.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Звєряков М. І. Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської систем / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко // Фінанси України. - 2012. - №4 - С. 3-12

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 12.12.2008 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Програма кредитування ММСП в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sbb.in.ua/

Рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 25 грудня 2006 року № 364 "Про розподіл банків на групи" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

Національний Банк України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Кукочка В. В. Організація кредитних операцій банку [Текст] / В. В. Кукочка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.repository.hneu.edu.ua/

Настечина У. С. Проблема підвищення якості активів українських банків в сучасних умовах [Текст] / У. С. Настечина [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ru.snau.ka.com/

Владичин У. В. Особливості розвитку іноземного банківництва в Україні [Текст] / У. В. Владичин // Регіональна економіка - 2013. - №2. - С 158-167.

Чернета Д. В. Структура ресурсів комерційного банку [Текст] / Д. В.Чернета [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rusnauka.com/

Українська Асоціація Інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/index.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.