ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ПРИ РІЗНИХ ПОКАЗНИКАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ

Оксана Чорна

Анотація


На основі економетричних моделей визначено граничні значення частки загального державного боргу у відсотках від ВВП при різних показниках економічного зростання. Обґрунтовано граничні рівні боргу для України.


Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Глобалізація і безпека розвитку: моногр. /О. Г. Білорус, Д. Р. Лук’яненко та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2002. - 789 с.

Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України: моногр. / А. І. Сухоруков; передмова акад. НАН України С. І. Пирожкова. - К.: НІМБП, 2004. - 117 с.

Илларионов А. Критерии зкономической безопасности [Електронний ресурс] / А. Илларионов. - Режим доступу: http://www.iea.ru/article/publ/vopr/1998_10.pdf.

Безуглова М. А. Современньiе проблемьі финансовой безопасности России / М. А. Безуглова // Известия Иркутской государственной зкономической академии. - 2008. - № 6 (62). - С. 28-32; Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://www.izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=4810 (24.01.11).

Світовий банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://databank. worldbank.org/.

Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. imf.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.