АСПЕКТИ ВЗ ЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Н ЦІОН ЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Артем Крамаренко

Анотація


Розглянуто систему показників щодо взаємодії економічної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано основні методики та показники взаємодії, виявлено їх суперечності. Запропоновано ввести на додаток індексу конкурентоздатного зростання «індекс національної безпеки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 399 с.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Индексы безопасного финансирования и обеспечения экономической безопасности Украины // Персонал. - 2000. - №5. - С. 32-34

Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны – альтернативный реформационный курс // РЭЖ. – 1997. – №1-2.

Воронцов С. Экономическая безопасность и пути ее обеспечения в Украине // Финансовая тема. – 1999. - №10. – С.3-6.

Портер М. Конкуренція. – К.: Видавничий дім «Вільямс», 2003. – 496 с.

Simai M. The arms race, development and national security interests // Disarmament. – N.Y., 1986. – Vol.9, №1. - P. 70-79.

MCArthur, J. W. and J.D. Sachs. 2002. “The Growth Competitiveness Index: Measuring Technological Advancement and the Stages of Development.” In the Global Competitiveness Report 2001-2002.New York: Oxford University Press for the World Economic Forum.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.