ДО ПИТ ННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ БУРЯКОЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Ольга Зигрій

Анотація


Розглянуто питання визначення ефективності виробництва цукрових буряків за допомогою графічного і математичного способів визначення точки беззбитковості. Досліджено критичний обсяг реалізації цукрових буряків, критичну точку врожайності. Проведено оцінку витрат та розроблено пропозиції щодо збільшення прибутків сільськогосподарських підприємств за різних рівнів урожайності.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Галушко В.П. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / Галушко В.П. // Економіка АПК. – 2006. - №10. – С. 3-7.

Економіка аграрних підприємств: підручник. – 2-ге вид., доп. і переробл. / В.Г.Андрійчук. – К.:КНЕУ, 2004. – 624 с.

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2004 рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2005. – 482 с.

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2005 рік. – Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2006. – 502 с.

Гродецька В. Що посієш, те й пожнеш / Гродецька В. // Тернопільські новини. – 2007. — №59.— 26 квітня.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.