ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛ ТИ ПР ЦІ

Ірина Щирба

Анотація


Розглянуто питання, що стосуються договірного регулювання оплати праці: нормативно- правового забезпечення, її функцій і принципів функціонування, шляхів удосконалення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-економічні відносини : [навчальний посібник] / Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

Закон України „Про колективні договори і угоди” // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=3356-12

Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [навчальний посібник] / Карпіщенко О. І. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 264 с.

Кодекс законів про працю України: Офіц. видання. – К. : Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 160 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу : [підручник]. – [вид. 2-ге, без змін]. – К. : КНЕУ, 2006. – 340 с.

Осовий Г. Актуальні питання колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні (законодавчий аспект) / Г. Осовий // Україна: аспекти праці, 1999 р. – №6. – С. 35-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.