Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ХХІ СТОЛІТТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФУНДАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.