Наука молода

Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету