УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ БАНКІВ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Ярослав Чайковський, Іванна Чайковська

Анотація


Метою статті є аналіз сучасного стану банківської системи та банківських ресурсів, розробка відповідних заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення управління власним капіталом і депозитними операціями банків з врахуванням зарубіжного досвіду.

Методика дослідження. У статті використано такі методи дослідження: економіко-статистичний, графічний, табличний, порівняльний, методи аналізу, групування, прогнозування та ін.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

  •  на основі проведено аналіз динаміки та структури зобов ’язань банків України визначено причини вилучення депозитів, що дозволило оцінити суспільну довіру до банків в Україні та Польщі в сучасних умовах;
  •  обґрунтовано необхідність підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків для забезпечення стабільного функціонування та розвитку банківської системи, покриття ризиків у діяльності банків та підвищення їх конкурентоспроможності з європейськими;
  • розроблено заходи з розвитку і вдосконалення управління депозитними операціями банків.

Практичне значення дослідження полягає у розробленні напрямків підвищення власного капіталу та

капіталізації банків, заходів з розвитку і вдосконалення управління депозитними операціями.


Ключові слова


банківські установи; банківський сектор; банки з іноземним капіталом; власний капітал банків; реорганізація банків; злиття та поглинання банків; зобов ’язання банків; депозити.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Галіцейська Ю. М. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації [Текст] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - № 3. - С. 124-130.

Дзюблюк О. В. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків [Текст] / О. В. Дзюблюк // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 38-47.

Маринчак Л. Р. Оцінка ефективності залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Л. Р. Маринчак // Наукові записки. - 2013. - Випуск 22. - С. 63-67. - Режим доступу: http://eprints.oa.edu.Ua/2131/1/13.pdf

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Річний звіт Національного банку України за 2015 рік. - К.: Національний банк України. - 2016. - 75 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31669311.

Фурман Б. Юридичні підстави функціонування банків у Польщі [Електронний ресурс] / Б. Фурман ]. - Режим доступу: http://kbs-izdat.com/upload/materials/file/System%20bankowy%20w%20Polsce.pdf

Gudz P. V. Аналіз капіталізації комерційних банків України та шляхи її нарощування [Текст] / П. Гудзь, Р. В. Фірман / Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 241-247.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.