СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Іван Чавага

Анотація


Розглянуто три напрями стратегічного розвитку вітчизняного ринку банківських послуг: 1) створення нових спеціалізованих банків 2) впровадження інноваційних послуг; 3) розширення мережі надання банківських послуг у селищах та селах. Обґрунтовано необхідність створення банку розвитку промисловості та банку розвитку сільського господарства, як дві ключові установи розвитку національної економіки і ринку банківських послуг. Розроблено рекомендації щодо створення інноваційних банківських відділень та поштово- банківських послуг.


Ключові слова


ринок банківських послуг; банк; банківські інновації; пощтово-банківські послуги.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Савинский С. П, Банки развития Китая [Текст] / Д. А. Смахтин // Деньги и кредит. - 2007. - №5. - С. 63-68.

Ковалев М. М. Банки развития: новая роль в XXI веке: моногр. / М. М. Ковалев, С. Н. Румас. - Минск: Изд. центр БГУ, 2016. - 151 с.

Полищук А. И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации / А. И. Полищук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.i-free.com/industry/articles/572.

Єгоричева С. Б. Банківські інновації: навч. посібник // - К.: Центр учбової літератури. - 2010. - 206 с.

Карминский А. Современные тенденции банковских инноваций / А. М. Карминский, О. Р.Жданова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - №2. - 106-118.

Суховерхов А. Б. Мобильный эквайринг: реальность и перспективы // Методический журнал. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - №6. - 2012. - С. 31-38.

Реунова Л. В. Развитие почтово-банковских услуг // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - Декабрь 2011. - № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2011/12/130.

Биометрический POS-терминал PulseWallet [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sgraph.ru/Practical_solutions/Excerpts_of_our_products/259/

Каурова Н. Н. Банк будущего: трансформация путем синергии // Банковский ритейл. - 2011. - № 3. - С. 41-47.

Огієнко В. І. Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових послуг / В. І. Огієнко // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

ТОП-10 самых необычных предложений от банков [Електронний ресурс]. - Режим доступу: lf.rbc.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.