ФІНАНСОВИЙ І ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНА ОНТОЛОГІЯ

Ігор Кравчук

Анотація


На основі критичного аналізу теорії фінансового та фіктивного капіталів, враховуючи сучасну практику статистичної оцінки фінансової сфери на підставі системи національних рахунків, запропоновано визначати фінансовий капітал як фінансові активи, які є майном (речі та майнові права), генерують дохід в майбутньому та на основі наявності правомочностей власності є об’єктом ринкового обміну. Розроблено спрощену модель обміну капіталу в ринковій економіці, яка дає можливість обґрунтувати відсутність ознак фіктивного капіталу в обігових фінансових інструментів.


Ключові слова


фінансовий капітал; фіктивний капітал; грошовий капітал; цінні папери; деривативи; фінансові інструменти.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст]: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.04.01 / Алексеєнко Людмила Михайлівна. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2006. - 36 с.

Атлас З. Деньги и кредит (при капитализме и в СССР) [Текст] / З. Атлас. - Москва: Государственное издательство, 1930. - 460 с.

Бём-Баверк О. фон. Капитал и процент; Т. 2: Позитивная теоря капитала; Т. 3. Экскурсы [Текст] / О. фон Бём-Баверк. - Челябинск: Социум, 2010. - 916 с.

Брегель Э. Денежное обращение и кредит капиталистических стран [Текст] / Э. Брегель. - Москва: Госфиниздат, 1955.

Бузгалин А. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded) [Текст] / А. Бузгалин, А. Колганов. - Москва: ЛЕНАНД, 2015. - 904 с.

Бурденко І. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу [Текст] / І. Бурденко, І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки, 2010. - № 11. - С. 181-188.

Владигеров Т. Фиктивный капитал (изменения его в условиях современного капитализма) [Текст] / Т. Владигеров. - Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. - 352 с.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал. новая стадия в развитии капитализма [Текст] / Р. Гильфердинг. - Москва: Государственное издательство, 1924. - 460 с.

Ермолаев К. Финансовые деривативы как одна из форм фиктивного капитала [Текст] / К. Ермолаев // Вестник Саратовского государственного социально­экономического университета. - 2009. - № 1. - С. 12-15.

Козлова А. Особенности возникновения и обращения акций как формы фиктивного капитала [Текст] / А. Козлова // Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. - 2009. - № 17(1). - С. 132-135.

Кон А. Финансовый капитал (популярный очерк) [Текст] / А. Кон. - Москва: Изд-во Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 1927. - 145 с.

Копылова Т. К пониманию финансового капитала и его эволюции [Текст] / Т. Копылова // Экономические науки. - 1991. - № 5. - С. 32-39.

Корнєєв В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках [Текст] / В. Корнєєв. - Київ: НДФІ, 2003. - 376 с.

Леонов С. Фиктивный капитал: содержание и виды [Текст] / С. Леонов // Экономические науки. - 1980. - № 9. - С. 28-33.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 2 [Текст] / К. Маркс. - Москва: Политиздат, 1989. - с. 509-1078.

Маршалл А. Основы экономической науки [Текст] / А. Маршалл. - Москва: Эксмо, 2007. - 832 с.

Мусатов В. Некоторые вопросы анализа категории “фиктивный капитал” [Текст] / В. Мусатов // Весник Московского университета, - 1976. - № 5. - С. 25-37.

Трахтенберг И. Денежное обращение и кредит при капитализме [Текст] / И. Трахтенберг. - Москва: Издательство Академии наук СССР, 1962. - 781 с.

Финн-Енотаевский А. Финансовый капитал и производительный [Текст] / А. Финн- Енотаевский. - Москва: Финансовое издательство НКФ СССР, 1926. - С. 160.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.